Business Intelligence

Business Intelligence (BI) is het verzamelen van gegevens uit één of meerdere informatiesystemen om ze vervolgens om te zetten in bruikbare informatie. De informatiesystemen worden gebruik om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. De informatie daaruit kan gebruikt worden voor het aan- of bijsturen van processen binnen de organisatie of bij het maken van beslissingen. Belangrijke eigenschappen van Business Intelligence zijn:

  • Mogelijkheden om data op uniformiteit, consistentie en integriteit te controleren;ETL met P van Presentatie
  • Mogelijkheden om de data voor te bereiden en te verrijken met extra dimensies (b.v. tijd, regio’s, productgroepen, enz.);
  • Vaak wordt een separaat Data WareHouse (DWH) gebouwd waarin (via ETL) de gegevens verzameld en voorbewerkt worden. Vanuit deze DWH vindt dan de rapportage plaats zodat de operationele softwaresystemen niet worden belast. Mogelijk nadeel hiervan is dat de data niet “real time” is waardoor het minder geschikt is binnen operationele bedrijfsactiviteiten;
  • De presentatie laag vormt een belangrijke “laag” in een BI omgeving. Dashboards, Balanced Scorecards, pivot tables enzovoort kunnen ertoe bijdragen dat in 1 oogopslag belangrijke trends worden waargenomen. Performance Management!

Vooral in grotere bedrijven met meerdere informatiesystemen is BI eigenlijk onmisbaar. Door de jaren heen is daar de automatiseringsgraad enorm gegroeid. Er wordt steeds vaker van meerdere bedrijfsapplicaties gebruik gemaakt. Elk van deze applicaties worden ingezet ter ondersteuning van een specifiek proces waarin specifieke data wordt opgeslagen. Om over meerdere systemen gecombineerd (efficiënt en kwalitatief goede) informatie te ontsluiten, is het bijna uitgesloten deze methodiek te negeren.

Een belangrijk onderwerp wordt vaak onderbelicht in een BI project: de presentatie van de informatie! Hoe bied je de gebruikers de informatie aan. Hierin zullen belangrijke afwegingen gemaakt moeten worden op basis van onder andere het kennisniveau van de belanghebbenden. Niet alleen kennis van de “tool” maar ook kennis van het proces waarbinnen de informatie is ontstaan is van cruciaal belang voor een goede interpretatie van die informatie.

Tijdens de start van een BI-project, dient men afspraken te maken over de definities (begrippen) die binnen een bedrijf gebruikt worden, bijvoorbeeld:

  • Wat verstaan we onder onze klant?
  • Hoe meten we de doorlooptijd?
  • Wat noemen we forecast?

Om hier antwoord op te kunnen geven dienen de bedrijfsprocessen goed in kaart te zijn gebracht. Voor ICT Consultancy Diepenmaat is dit het vertrekpunt en ze weten u hierin begeleiden en assisteren.

Terug naar competenties