Communicatie

De verzamelde data (informatie) zal gecommuniceerd moeten worden naar de volgende schakels in het proces of naar een management laag.

Hoe er gecommuniceerd moet worden hangt bijvoorbeeld af van de afstand, inhoud van de boodschap, type informatie en vertrouwelijkheid. Zie de voorbeelden ter verduidelijking:

  • Een ‘geeltje’ met een korte boodschap stuur je niet met paard en wagen vanuit Standdaarbuiten naar Haaksbergen;
  • Een koopovereenkomst van een woonhuis communiceer je niet via SMS;
  • Gegevens om een (CAD-CAM) machine aan te sturen zet je niet op “social media” zodat de operator het daar vanaf kan halen;
  • Grote datadumps communiceer je niet in een onderonsje.

Voor elke type informatie zoek je de best bijpassende communicatiemethode zolang de boodschap maar over komt en het een doel dient.

Gezelligheid is ook een doel 😉