ICT

Steeds meer worden bedrijfsprocessen ondersteund door informatiesystemen. Voor een bedrijf vaak van cruciaal belang dat deze systemen betrouwbaar en beschikbaar zijn.¬†Informatietechnologie (IT) of Informatie- en Communicatie Technologie (ICT), is het vakgebied dat zich bezighoudt met het “technisch in de lucht houden” van informatievoorzieningssystemen, (tele-) communicatie en hardware. Hieronder valt onder andere het ontwikkelen en beheren van informatiesystemen, netwerken, databases, websites, enzovoort.

Op het snijvlak van ICT en Business beheerst ICD verschillende ICT disciplines. Leest u meer onder competenties