Informatie

Vanuit elk proces kan data worden verzameld. De kunst is om deze data om te zetten in bruikbare informatie en kennis op te doen.

Voor verschillende niveaus zal de verzamelde data uit de bedrijfsprocessen verwerkt moeten worden en bruikbare informatie op moeten leveren voor:

  • het operationeel verrichten > Een bedrijfsproces is een keten van activiteiten. Het resultaat van de uitvoer van een activiteit kan van invloed zijn voor het verrichten van de volgende activiteit in het proces (voorbeeld 1).
  • het tactisch inrichten > lopen de bedrijfsprocessen soepel of is er aanleiding om ze verder te moeten optimaliseren? (voorbeeld 2).
  • het strategisch richten > worden de schaarse resources ingezet om de juiste projecten te doen die de bedrijfsdoelstellingen voldoende ondersteunen? (voorbeeld 3).

Voorbeeld 1: Wanneer een klant via een webwinkel iets besteld, dan zal de bestelling doorgegeven moeten worden aan de magazijnmedewerkers zodat zij de juiste artikelen naar de juiste klant stuurt.

Voorbeeld 2: Uit ervaring weet men dat machine A gemiddeld 1 keer per dag een productiefout maakt. Door constant de resultaten van de machine bij te houden, constateert de productieleiding dat de productiefouten beginnen op te lopen van 2 per dag naar 3 en 5. Besloten wordt om de machine periodiek aan een inspectie / onderhoudsbeurt te onderwerpen en te achterhalen waarom er meer fouten optreden om vervolgens preventieve maatregelen te nemen.

Voorbeeld 3: “Management by voice”; de manager die het hardst roept krijt de meeste resources en de hoogste prioriteit voor de uitvoer van zijn / haar projecten. Maar ondersteunen die projecten de bedrijfsdoelstellingen of enkel de gestelde doelstellingen voor zijn / haar afdeling?

Uitspraak van Socrates: “De enige wijsheid die echt telt is weten dat je niets weet.” ICD zou het in deze context graag anders willen formuleren: “De enige wijsheid die echt telt is weten wanneer je het nog niet weet.”