Information Management

ICD Business Information Plan

Hoe manage je de informatiebehoefte vanuit het bedrijf en binnen bedrijfsprocessen? Informatievoorziening wordt vandaag de dag gezien als “tool” die ingezet wordt om processen te ondersteunen en te sturen. De juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste actor. Het op orde hebben van de informatievoorziening kan strategische voordelen opleveren.

Vanuit verschillende theoretische modellen heeft ICD een methode samengesteld om te inventariseren waar u nu staat, wat aandachtsgebieden zijn en hoe er nog meer voordeel te halen valt op het gebied van informatievoorziening. Het hebben draaien van software systemen is iets anders dan het volledig uit nutten ervan.

Terug naar competenties