Technologie

Van belang is het om in een proces de juiste techniek aan te wenden om de informatie te communiceren en verder te gebruiken.

De technologie die gebruikt wordt hangt af van de Informatie en de Communicatie en bestaat altijd uit meerdere componenten:

– Hardware (alle fysieke apparatuur zoals pc’s, servers, routers, smart phones enz.);
– Software (programmatuur en computerprogramma’s);
– Content Repository (alle (digitale) informatie, zowel documenten als data);
– Connectivity (alle type verbindingen tussen de verschillende componenten).

De gelaagdheid en onderlinge samenhang is terug te vinden in b.v. het OSI-model.

ICD is niet specifiek gespecialiseerd in de techniek achter informatievoorzieningssystemen. Door samen te werken met partners kan toch de regie (project management) bij ICD gelegd worden wanneer er vraagstukken zijn die om technische aandacht vragen.